ЦЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ

Знаци и сигнализация

Знаци и сигнализация

За осигуряване на още по-голяма безопасност ви предлагаме пътни конуси, предупреждаващи знаци, противопожарни, указателни, забраняващи, задължаващи, обезопасителни ленти и мрежи.

Покажи:
Подредба:
Ново поколение верига от PVC, 24/39 мм, 70 гр/м, 25 м. Компактна като размер и удобна за съхраниние...
43,30лв.
Конус от PVC с основа сигнално оранжев цвят и височина 30 см. Необходим артикул във вашето превозно ..
6,30лв.
Конус от PVC с основа сигнално оранжев цвят и височина 50 см. Необходим артикул във вашето превозно ..
11,90лв.
Обезопасителна лента – ZEBRA – от колекциите пътна маркировка и знаци Лентата е с дизайн тип диагона..
10,08лв.
Знак забраняващ достъпа на пешеходци – SIGN PRO Описание: Знакът в характерен забранителен формат к..
3,12лв.
Знак забраняващ пиенето на вода на конкретното място – SIGN PRO Описание: Знакът забранява на всеки..
3,12лв.
Знак забраняващ достъпа на външни лица – SIGN PRO Описание: От категорията забраняващи знаци, с диз..
3,12лв.
Знак забраняващ паленето на огън – SIGN PRO Описание: Забраняващ знак, в характерен дизайн. Индикир..
3,12лв.
Знак забраняващ навлизането на индустриално МПС – SIGN PRO Описание: Забраняващ знак, в типичен диз..
3,12лв.
Знак забраняващ складирането и стифирането на различни товари – SIGN PRO Описание: Забраняващ знак,..
3,12лв.
Знак забраняващ докосването – SIGN PRO Описание: Характерен дизайн, кръгла форма. Знакът "ЗАБРАНЕНО..
3,12лв.
Знак забраняващ гасенето с вода – SIGN PRO Описание: Забраняващ знак, в типичният за този вид знаци..
3,12лв.
Знак забраняващ пушенето на конкретното място – SIGN PRO Описание: Знакът "ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО" е ед..
3,12лв.
Знак задължаващ носенето на каска – SIGN OBL Описание: Знакът е от категорията задължаващи. В кръгл..
3,12лв.
Знак задължаващ предпазни средства за очите – SIGN OBL Описание: Знакът е от категорията задължаващ..
3,12лв.
Знак задължаващ носене на предпазни средства за лицето – SIGN OBL Описание: Знакът е от категорията..
3,12лв.
Знак задължаващ минаването през този обозначен маршрут – SIGN OBL Описание: Знак от категорията зад..
3,12лв.
Знак задължаващ носенето на защитни средства за дихателната система – SIGN OBL Описание: Знак от ка..
3,12лв.
Знак задължаващ носенето на антифони – SIGN OBL Описание: Знак от категорията задължаващи. Дизайн в..
3,12лв.
Знак задължаващ носенето на предпазни средства за височинни условия – SIGN OBL Описание: Знакът е о..
3,12лв.
Знак задължаващ носенето на защитни обувки – SIGN OBL Описание: Знакът е от категорията задължаващи..
3,12лв.
Знак задължаващ носенето на защитни ръкавици – SIGN OBL Описание: Знакът е от категорията задължава..
3,12лв.
Конус – CONE – клас 2, размер 30 см. Характеристика: Гумен конус. Две светлоотразителни ленти. Пре..
19,15лв.
Конус – CONE – клас 2, размер 50 см Данни: Гумен конус. Две светлоотразителни ленти. Представяме в..
34,27лв.
Конус – CONE – клас 2, размер 75 см Данни: Висок, гумен конус. Две светлоотразителни ленти. Предст..
100,80лв.
Обезопасителна мрежа – NET – 100 гр. Характеристика: Подходяща както за сигнализация, така и за пре..
34,25лв.
Обезопасителна мрежа – NET – 80 гр. Описание: Подходяща за едновременно преграждане на даден обект ..
34,25лв.
Обезопасителна мрежа – NET – 90 гр. Описание: Подходяща за едновременно преграждане на дадена пътна..
34,25лв.
Знак предупреждаващ за опасност от падащи товар – SIGN W Описание: Знакът предупреждава, че в конкр..
3,12лв.
Знак предупреждаващ за материал поддържащо горенето – SIGN W Описание: Този знак трябва да се поста..
3,12лв.
Знак предупреждаващ за наличието на индустриални МПС – SIGN W Описание: Жълтият триъгълник с нанесе..
3,12лв.
Знак предупреждаващ за наличието на токсичен материал – SIGN W Описание: Знакът предупреждава, че в..
3,12лв.